PROGRAM DE AUDIENTE IN CADRUL OCPI GORJ

 

 

Nr. crt.

 

Functia persoanei care acorda audienta

Ziua

acordarii audientei

Interval orar

Natura problemelor ridicate cu ocazia audientei

 

1

 

DIRECTOR

 

 

JOI

 

10.00 12.00

 

 

2

INGINER SEF

si

REGISTRATOR SEF

 

LUNI

 

10.00 12.00

Probleme specifice serviciului cadastru si respectiv serviciului publicitate imobiliara

 

3

 

SEF BIROU FOND FUNCIAR

 

 

MARTI

 

10.00 12.00

Validare/emitere titluri de proprietate/rectificare titluri de proprietate

 

4

SEF BIROU AVIZE SI RECEPTII

si

SEF BIROU CADASTRU Si PUBLICITATE IMOBILIARA TG-JIU

 

MIERCURI

 

10.00 12.00

Receptia documentatiilor cadastrale si inscrierea imobilelor in cartea funciara,notari,radieri

 

 

5

 

SEF BIROU INREGISTRARE SISTEMATICA

 

 

MARTI

 

 

12.00 14.00

Programul National de Cadastru si Carte Funciara - inregistrarea sistematica a imobilelor in evidentele de cadastru si carte funciara

 

 

        Audientele se desfasoara pe baza unei cereri motivate si aprobate cu cel putin 24 de ore inaintea datei audientei.

In cerere se prezinta concret problemele ridicate cu ocazia audientei. Modelul de cerere pentru inscrierea in audienta se gaseste la biroul de relatii cu publicul al OCPI Gorj, precum si AICI.