DECLARATIA PRESEDINTELUI - DIRECTOR GENERAL AL AGENTIEI NATIONALE DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA, PRIVIND POLITICA REFERITOARE LA CALITATE
Deviza noastra este - "PRlVESTE IN PERSPECTIVA"

Plan de Prevenire a Coruptiei

Declaratie de angajament - Declaratie de integritate

Declaratie de angajament - Politica interna privind avertizarea in interes public

Declaratie de angajament - Politica de management a riscului

Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020

Raport privind respectarea codului de etica in 2020