LEGISLATIE


Ordinul nr 1607/2018 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridiceDecizie privind receptia documentatiei de apartamentare/reapartamentare/subapartamentare si inscrierea in cartea funciaraLegea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr 7/199627.09.2017
Ordinul 700 - Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara27.09.2017
Legea 186 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr 18/199129.05.2015

Hotararea Guvernului nr 294/2015 privind aprobarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara 2015 - 202307.03.2014

PROTOCOL DE COLABORARE - incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias18.02.2014

ORDIN privind aprobarea Precizarilor cu privire la schimbarea categoriei de folosinta agricola in categoria de folosinta curti constructii a imobilelor situate in intravilanul aprobat potrivit legii10.06.2013

ORDONANTA DE URGENTA nr 34 din 23 aprilie 2013

privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr 18/1991
31.01.2013

Ordin privind procedura administrativa de inscriere in cartea funciara, la cererea persoanelor interesate, a imobilului pentru care suprafata masurata este mai mare cu pana la 5% in extravilan sau cu pana la 10% in intravilan22.10.2012

Decizie privind modalitatea de actualizare a evidentelor de cadastru si carte funciara ca urmare a actiunii de identificare si recunoastere la nivel national a limitelor unitatilor administrativ teritoriale28.09.2012

Proiect regulament comun cadastru si publicitate imobiliaraORDIN 39/2009 - privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografieieORDIN 186/2009 - privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonateORDIN 633/2006 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliarăORDIN 634/2006 - pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciarăORDIN 107/2010 - pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul RomânieiORDIN 108/2010 - privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografieiORDIN 224/07.05.2009 al Directorului General al ANCPI
- pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor in cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiilor subordonate