LEGISLATIEOrdinul 813/2022 privind aprobarea conditiilor de acces la datele si informatiile din sistemul informatic de cadastru si carte funciaraLegea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr 7/1996Ordinul 700 - Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciaraOrdinul 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiile sale subordonateOrdinul 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor si datelor rezultate din furnizarea serviciilor de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonateLegea fondului funciar nr 18/1991Hotararea Guvernului nr 294/2015 privind aprobarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara 2015 - 2023ORDONANTA DE URGENTA nr 34 din 23 aprilie 2013

privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr 18/1991
ORDIN 107/2010 - pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice romāne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European īn vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate īn domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul RomānieiAnexele nr. 1-5 la Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, a Centrului National de Cartografie, precum si a regulamentelor de organizare si functionare ale acestora, din 11.11.2016