MODELEModel de certificat constatator pentru constructiile edificate inainte de intrarea in vigoare a legii nr 453/2001 pentru modificarea si completarea legii nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor

Model de certificat de atestare fiscala

Plan de amplasament si delimitare a imobilului
Observatii:

Se observa corelarea intre suprafata reala masurata a terenului/constructiilor (din planul de amplasament si delimitare) si suprafata din registrul agricol, respectiv din evidentele fiscale.

Modele de certificat de atestare fiscala
Model 1 , Model 2