ANUNTURI

12.12.2018

Lista candidati admisi la concursul din perioada 19-27.12.2018 consilier cadastru gr.I temporar vacant


11.12.2018

Anunt posturi vacante 10.01.2019-16.01.2019
Cerere tip depunere dosar
Bibliografie si tematica asistent registrator principal debutant
Bibliografia si tematica asistent registrator debutant
Bibliografie si tematica asistent registrator principal gradul I
Bibliografie si tematica asistent registrator principal gradul II
Bibliografie si tematica asistent registrator treapta I
Bibliografie si tematica asistent registrator treapta II
Bibliografie si tematica referent tr.IA


06.12.2018

Lista rezultate selectie dosare pentru examenul de promovare din 17.12.2018


04.12.2018

Anunt concurs pentru post temporar vacant consilier cadastru grI
Tematica si bibliografie pentru post temporar vacant consilier cadastru grI
Anunt examen promovare 17.12.2018 - tematica si bibliografie

17.10.2018

Rezultatele examenului de autorizare din 16.10.2018

17.10.2018

Rezultatele examenului de autorizare din 15.10.2018

08.10.2018

Rezultatele analizei dosarelor pentru autorizare

25.09.2018

Centralizator pentru examenul de promovare

14.09.2018

Lista candidatilor admisi la examenul de promovare

12.09.2018

Anunt promovare - Birou Inregistrare Sistematica
Anunt promovare - Serviciul Publicitate Imobiliara

05.09.2018

Anunt examen 20.09-26.09.2018 pentru consilier cadastru gradul I
Bibliografie si tematica

04.09.2018

In atentia persoanelor fizice/juridice autorizate:

Va aducem la cunostinta ca in data de 12.09.2018, ora 14, la sediul Institutiei Prefectului, sala C, va avea loc sedinta cu persoanele fizice/juridice autorizate:

Ordine de zi

07.08.2018

Anunt dezbatere publica modificare ordin nr 107 din 2010

06.07.2018

Centralizator final asistent principal debutant - Programul National de Cadastru si Carte Funciara
Centralizator final asistent principal debutant - Serviciul Publicitate Imobiliara
Centralizator final - consilier cadastru debutant - Programul National de Cadastru si Carte Funciara

04.07.2018

Centralizator nominal cu punctele acordate la interviu - consilier cadastru debutant - Programul National de Cadastru si Carte Funciara

04.07.2018

Centralizator nominal cu punctele acordate la interviu - asistent registrator principal - Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Centralizator nominal cu punctele acordate la interviu - asistent registrator principal - Serviciul de Publicitate Imobiliara

03.07.2018

Rezultatele examenului de autorizare din data 03.07.2018

02.07.2018

Rezultatele examenului de autorizare din data 02.07.2018

29.06.2018

Centralizator nominal cu punctajul acordat dupa proba scrisa consilier cadastru

Centralizator nominal cu punctajul acordat dupa proba scrisa asistent registrator in cadrul serviciului publicitate imobiliaara

Centralizator nominal cu punctajul acordat dupa proba scrisa asistent registrator debutant pentru implementarea Programului National de Cadastru si Publicitate Imobiliara

21.06.2018

Lista cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de executie de asistent registrator principal debutant, perioada nedeterminata

Lista cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de executie de asistent registrator principal debutant, perioada determinata

Lista cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de executie de consilier cadastru debutant, perioada determinata

06.06.2018

20.06.2018

Rezultate analiza dosare pentru examenul de autorizare

06.06.2018

Anunt examen 28.06-04.07.2018 consilier cadastru debutant si asistent registrator principal debutant
Anunt post asistent registrator principal debutant 28.06-04.07.2018
Tematica si bibliografie asistent registrator principal Serviciul Publicitate Imobiliara
Tematica si bibliografie consilier cadastru debutant - PNCCF
Tematica si bibliografie asistent registrator principal PNCCF