ANUNTURI

06.07.2018

Centralizator final asistent principal debutant - Programul National de Cadastru si Carte Funciara
Centralizator final asistent principal debutant - Serviciul Publicitate Imobiliara
Centralizator final - consilier cadastru debutant - Programul National de Cadastru si Carte Funciara

04.07.2018

Centralizator nominal cu punctele acordate la interviu - consilier cadastru debutant - Programul National de Cadastru si Carte Funciara

04.07.2018

Centralizator nominal cu punctele acordate la interviu - asistent registrator principal - Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Centralizator nominal cu punctele acordate la interviu - asistent registrator principal - Serviciul de Publicitate Imobiliara

03.07.2018

Rezultatele examenului de autorizare din data 03.07.2018

02.07.2018

Rezultatele examenului de autorizare din data 02.07.2018

29.06.2018

Centralizator nominal cu punctajul acordat dupa proba scrisa consilier cadastru

Centralizator nominal cu punctajul acordat dupa proba scrisa asistent registrator in cadrul serviciului publicitate imobiliaara

Centralizator nominal cu punctajul acordat dupa proba scrisa asistent registrator debutant pentru implementarea Programului National de Cadastru si Publicitate Imobiliara

21.06.2018

Lista cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de executie de asistent registrator principal debutant, perioada nedeterminata

Lista cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de executie de asistent registrator principal debutant, perioada determinata

Lista cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de executie de consilier cadastru debutant, perioada determinata

06.06.2018

20.06.2018

Rezultate analiza dosare pentru examenul de autorizare

06.06.2018

Anunt examen 28.06-04.07.2018 consilier cadastru debutant si asistent registrator principal debutant
Anunt post asistent registrator principal debutant 28.06-04.07.2018
Tematica si bibliografie asistent registrator principal Serviciul Publicitate Imobiliara
Tematica si bibliografie consilier cadastru debutant - PNCCF
Tematica si bibliografie asistent registrator principal PNCCF