Precizari


29.03.2022
Receptia si inscrierea provizorie in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor din fondul forestier national, aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Nationale a Padurilor - ROMSILVA21.01.2022
Notarea posesiei in cartea funciara asupra unui imobil din extravilan care a facut obiectul lucrarilor de inregistrare sistematica18.11.2021
Intocmirea documentatiilor cadastrale de dezlipire pentru imobile aflate īn proprietatea Statului Romān si administrarea Romsilva SA20.09.2021
Precizare privind campania de informare publica organizata la nivel local26.08.2021
Decontarea lucrarilor de inregistrare sistematica aferente imobilelor cuprinse in planurile parcelare realizate in baza unor contracte de servicii finantate din fonduri publice20.08.2021
Conditii de finantare a lucrarilor de inregistrare sistematica avand ca obiect sectoare cadastrale situate īn intravilanul localitatilor20.07.2021
Finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale -Etapa VII05.07.2021
Actualizarea planurilor parcelare pe sectoare cadastrale in lipsa acordului proprietarului22.06.2021
Completarea fisierului cgxml10.06.2021
Punct de vedere dezmembrare imobil03.06.2021
Modificarea limitelor sectoarelor cadastrale pe parcursul derularii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor21.05.2021
Inscrierea suprafetelor imobilelor in documentele tehnice ale cadastrului, in situatia existentei unui deficit de suprafata la nivelde tarla ?i/sau sector cadastral20.05.2021
Situatiile identificate ca urmare a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica la nivelul unei unitati administrativ-teritoriale28.04.2021
Inscrierea in documentele tehnice ale cadastrului a elementelor retelei electrice de transport si/sau distributie27.04.2021
Punct de vedere referitor la modul de inregistrare a imobilelor in cadrul proiectelor de inregistrare sistematica26.04.2021
Solicitare punct de vedere privind plata lucrarilor de inregistrare sistematica pentru constructii de tip condominiu cu unitati individuale22.04.2021
Punct de vedere cu privire prevederile legale aplicabile solutionarii cererilor de rectificare depuse dupa deschiderea cartilor funciare ca urmare a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica23.07.2020
Modul in care se inregistreaza imobilele in cadrul proiectelor de inregistrare sistematica