PREZENTARE OCPI GORJ

Pe baza experientei acumulate pe parcursul aplicarii Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, si a experientei tarilor membre ale Uniunii Europene, s-a constatat ca este necesara crearea unui sistem unic de inregistrare a proprietatii imobiliare, care sa reuneasca cele doua componente, cadastrul si publicitatea imobiliara (Nota de fundamentare - OUG nr. 41/27.05.2004) . Acest lucru s-a realizat prin organizarea unei singure structuri - Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - care sa coordoneze activitatea de cadastru si publicitate imobiliara.

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara s-a infiintat in anul 2004 (HG 1210/2004) prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si prin preluarea activitatii de publicitate imobiliara de la Ministerul Justitiei, iar la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti prin reorganizarea oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie si a birourilor de carte funciara de pe langa judecatorii. Astfel a luat fiinta Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj, institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea ANCPI.