Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Legea 544 privind liberul acces la informatiile de interes public

Cerere conform legii 544 privind liberul acces la informatiile de interes public

Reclamatie administrativa model 1

Reclamatie administrativa model 2

Hotarare 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Lista informatiilor de interes public

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei

Conducerea OCPI Gorj

Persoana desemnata sa indeplineasca activitatea de informare si relatii publice prevazuta de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Modalitati de contestare a deciziei institutiei

Raportul privind accesul la informatiile de interes public

Regulament de organizare si functionare

Organigrama OCPI Gorj

Buget

Situatia drepturilor salariale

Bilant

Anunt cost copiere informatii de interes public