Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Legea 544 privind liberul acces la informatiile de interes public

Hotarare 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei

Conducerea OCPI Gorj

Persoana desemnata sa indeplineasca activitatea de informare si relatii publice prevazuta de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Modalitati de contestare a deciziei institutiei

Raport legea 544 pentru anul 2018

Raport pentru anul 2016 privind evaluarea implementarii Legii nr. 544/2001

Raport de activitate al OCPI Gorj pentru anul 2015

Raportul pentru anul 2015 privind accesul la informatiile de interes public solicitate in temeiul Legii 544 din 2001

Regulament de organizare si functionare

Raportul OCPI Gorj pentru anul 2014 privind accesul la informatiile de interes public

Organigrama OCPI Gorj

Buget

Bilantul

Buget si bilant 2018