LISTA CUPRINZAND TARIFELE PENTRU SERVICIILE FURNIZATE DE
AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SI UNITATILE SALE SUBORDONATE
Cod
serviciu
Denumire serviciu UM Tarif (lei/UM) Termen in regim normal Termen in regim de urgenta
1.1 Avize si receptii
1.1.1 Aviz incepere lucrari LUCRARE 100 7 2
1.1.2 Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre ha 200, dar max 1500 15 5
1.1.3 Receptie lucrari fotogrammetrice ha 10, dar max 2000 15 5
1.1.4 Receptia documentelor cartografice de uz public, care nu implica masuratori lucrare 300 30 10
1.2 Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie
1.2.1 Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore ora 15 2 1
1.2.2 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS ora 0 - -
1.2.3 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite foaie de harta 40 3 1
1.2.4 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - raster foaie de harta 30 3 1
1.2.5 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial start pe foaie de harta 120 3 1
1.2.6 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D punct 15 3 1
1.2.7 Copii certificate ale planurilor si hartilor foaie de plan/harta 30 3 1
1.2.8 Plan parcelar in format digital ha 5 3 1
1.2.9 Plan parcelar analogic plan 20 3 1
1.2.10 Ortofotoplan rezolutie 0,5 - 2 m km2 20 3 1
1.2.11 Ortofotoplan rezolutie 0,1 - 0,4 m km2 100 3 1
1.2.12 Aerofotograme fotograma 150 3 1
1.2.13 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5 - 10 m km2 10 3 1
1.2.14 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1 - 20 m km2 50 3 1
1.2.15 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m km2 15 3 1
2.1 Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i.)
2.1.1 Receptie si infiintare carte funciara imobil/u.i. 120 15 5
2.1.2 Receptie (nr. cadastral) imobil/u.i. 60 9 3
2.1.3 Infiintare carte funciara imobil/u.i. 60 9 3
2.2 Dezmembrare/Comasare
2.2.1 Receptie dezmembrare/comasare imobil rezultat / u.i. rezultata 60 7 3
2.2.2 Inscriere dezmembrare/comasare in cartea funciara imobil rezultat / u.i. rezultata 60 7 3
2.2.3 Dezmembrare pentru exproprieri imobil rezultat / u.i. rezultata 10 7 3
2.3 Intabulare sau inscriere provizorie
2.3.1 Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor juridice valoarea din act 0,5% 7 2
2.3.2 Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legii valoarea din act 0,15% 7 2
2.3.3 Ipoteca/Privilegiu operatiune 100/imobil + 0,1% din valoarea creantei garantate 1 -
2.3.4 Imobile expropriate imobil 50 7 2
2.4 Notare
2.4.1 Fuziune/Divizare imobil 0,5% 5 2
2.4.2 Alte notari (inclusiv radierea) operatiune 60 4 2
2.5 Rectificare
2.5.1 Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil imobil 0 1 -
2.5.2 Rectificare limite imobil si modificare suprafata imobil 120 12 3
2.5.3 Reconstituire carte funciara carte funciara 0 3 1
2.6 Actualizare informatii tehnice
2.6.1 Inscriere constructii imobil 60 + 0,05% din val de impozitare a constructiei 12 3
2.6.2 Extindere sau desfiintare constuctii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice imobil 60 12 3
2.7 Consultare / Informare
2.7.1 Consultare documente din arhiva 15 minute 10 - -
2.7.2 Extras de carte funciara pentru informare imobil 20 1 -
2.7.3 Extras de carte funciara pentru autentificare imobil 40 1 -
2.7.4 Certificat de sarcini certificat 100 4 2
2.7.5 Copii certificate din mapa de acte si carti funciare fila 1 1 -
2.7.6 Certificat privind identificarea numarului topografic / cadastral si de carte funciara proprietar/ bcpi 100 4 2
2.7.7 Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan imobil 15 1 -
2.7.8 Eliberare duplicat exemplar 10 3 1
2.7.9 Schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice/ Emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnatura certificat 100 9 3

Sunt scutite de plata tarifelor prevazute de prezentul ordin serviciile de cadastru si publicitate imobiliara solicitate de instantele de judecata, organele de cercetare si de urmarire penala, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu exceptia serviciilor prevazute la pct 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.1, 2.3.2 . Termenele se calculeaza pe zile lucratoare. Ziua inregistrarii si ziua eliberarii cererii nu intra in calculul termenului. Doar daca cererea este inregistrata in regim de urgenta ziua eliberarii intra in calculul termenului.